Home > Awareness sessions for Students > ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ

ಜನದನಿಯ ನೇರ ಸಂವಾದ – *ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ*
Streamed live on Sep 5, 2020

ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ – ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
ಸಂವಾದಕರು: ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್
ನಿರೂಪಕರು: ರಾಘವ ಶರ್ಮ