Home > Awareness through Online live Sessions > ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮ – ನೇರ ಸಂವಾದ

6th September 2020,
ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೇರ ಸಂವಾದ 

ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು :
ಸಿ. ಜಿ  ಮಂಜುಳಾ – ಪತ್ರಕರ್ತರು  ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕಾರರು  
ಬಿ. ಎಂ ಹನೀಫ್ – ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು 
ಅನುರಾಧ ಬಿ ವಿ – ಪತ್ರಕರ್ತರು 
ಸಂವಾದಕರು ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕರು : ವಿಜಯಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ & ರೂಪ ಸತೀಶ್  – ಜನದನಿ