Home > Awareness through Online live Sessions > ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ – ನೇರ ಸಂವಾದ

6th September 2020,
ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ 

ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು:
ಡಾ. ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ (ಸಾಹಿತಿಗಳು)
ನೀಲಾ ಕೆ (ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು)  ವಿಮಲಾ ಕಲಗಾರು (ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಸಂವಾದಕರು ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕರು : ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ಜನದನಿ & ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಹೆಚ್ – ಜನದನಿ